Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đoàn Minh Huyên

Ấp Sơn Tây, Thới Sơn, Tịnh Biên, An Giang
0296-3875829
c2doanminhhuyentb@angiang.edu.vn